Het Levenstestament.

Op de ledenvergadering van 7 april 2015, bij de presentatie over dit onderwerp van notaris Bos, stonden er veel vraagtekens in de ogen van onze leden.
Veel mensen hebben een testament om te bepalen wat er na hun overlijden met de nalatenschap moet gebeuren en wie dat moet regelen: de executeur-testamentair.
Vaak wordt gedacht dat hij of zij ook wel de boel zal regelen als mensen nog leven, maar wilsonbekwaam zijn geworden, door dementie bijvoorbeeld of een beroerte, of een ongeluk. Maar datis niet zo. Een ‘gewoon’ testament gaat pas in na het overlijden.

Met een levenstestament kun je regelen wat er met jou of je vermogen moet gebeuren als je tijdelijk of blijvend wilsonbekwaam bent. Het levenstestament – dat eindigt bij het overlijden – wint snel terrein. In 2014 werden er 43 duizend geregistreerd, bijna dubbel zo veel als een jaar eerder.

Het levenstestament is bedoeld om regelingen te treffen en wensen vast te leggen voor als u zelf niet meer in staat bent uw zaken te regelen. In het levenstestament kunt u personen aanwijzen die zich ontfermen over bijvoorbeeld uw bankzaken en bezittingen. Ook kunt u hen medische beslissingen voor u laten nemen. Kijk even naar dit filmpje om een goed beeld te krijgen.

Is dat nou wel nodig?

De Consumentenbond vindt van wel. Die heeft samen met de EPN (de vereniging van in de familie, erfrecht en vermogenszaken gespecialiseerde notarissen) een tijdje geleden een praktisch boekje gemaakt, met informatie en tips om goed voorbereid bij de notaris aan te komen. Ook de Ouderenombudsman moedigt een levenstestament aan, bijvoorbeeld voor traditionele huishoudens van ouderen, waarin de man alle financiƫle zaken regelt en de vrouw er geen benul van heeft wat er speelt en gedaan moet worden. Volgens de notarissen helpt een levenstestament ook tegen financiƫle uitbuiting. Zo werd bij dementerende bejaarden soms elke week geld van de rekening gehaald door kwaadwillende familieleden, malafide boekhouders of zelfs de thuiskapper. Met een levenstestament is vastgelegd dat alleen de gevolmachtigde uw geldzaken mag doen.

Gesprek voorbereiden

Als je besluit een levenstestament af te sluiten bij de notaris is ons advies: bereid je (samen) goed voor.

Hier een vragenlijst om te downloaden van onze site.

Als u een vraag niet begrijpt of het antwoord (nog) niet weet, dan is dat niet erg. In het gesprek met de notaris kunt u om uitleg vragen en doorpraten over de voordelen en nadelen van de keuzes.

Tip: Afspraken Tweede Kamer met Nederlandse Vereniging van Banken over het levenstestament opgesteld in maart 2015 vindt u hier.