Bestuur

Het bestuur van de uitvaartvereniging St. Barbara Wormer is als volgt samengesteld:

voorzitter Vacature info@uitvaartbarbarawormer.nl
secretaris Mw. Ingrid de Haas – Thoma 075 – 642 4569
penningmeester Mw. Ans Zwemmer – Wolkers 075 – 684 1874
coördinator Mw. Corrie Schavemaker – Conijn 075 – 642 4836/06 146 40 714
bestuurslid Dhr. Ton Klos 075 – 628 4510