Bestuur

Het bestuur van de uitvaartvereniging St. Barbara Wormer is als volgt samengesteld:

voorzitter Dhr. Dick van Dijk info@uitvaartbarbarawormer.nl
secretaris Mw. Riet Rozemeijer – van Loo 075 – 642 3400
2e secretaris Mw. Ingrid de Haas – Thoma 075 –  642 4569
penningmeester Mw. Ans Zwemmer – Wolkers 075 – 684 1874
coördinator Mw. Corrie Schavemaker – Conijn 075 – 642 4836/06 146 40 714
bestuurslid Dhr. Henk Floore 075 – 642 1973/06 363 56 153