Hospice de Schelp, Krommenie

Tijdens de ledenvergadering in april 2016 werd een presentatie gehouden door Annemieke van der Graaf en Inez Oenen.

Gestart werd met het ontstaan van het hospice in 2008. Men is anders gaan denken over de dood, het afscheid nemen en de zorg en aandacht daarbij.

De Schelp is een “bijna thuis huis” in een woonwijk in Krommenie. Er werken twee betaalde krachten en 65 vrijwilligers. Verpleegkundigen van Evean en huisartsen zijn verder betrokken bij de zorg van de gastbewoners. In De Schelp is ruimte voor vier gastbewoners.

Criteria waaraan iemand dient te voldoen voordat hij in de hospice kan gaan wonen zijn o.a. de wil van de toekomstige bewoner, een medische verklaring en het hebben van een korte levensverwachting.

De Schelp staat symbool voor warmte en geborgenheid.

Gastbewoners mogen zelf hun kamer inrichten.

Als er een gastbewoner is overleden volgt een afscheidsritueel.

Donaties en giften zijn belangrijk voor het kunnen bestaan van De Schelp.

De vrijwilligers werken er met veel warmte en liefde en worden zeer gewaardeerd.