Er was een grote opkomst bij de ledenvergadering van 2017.
Huisarts F. Strootman was uitgenodigd om ons te informeren over de gang van zaken rond het thema euthanasie.

Presentatie Dokter F. Strootman over euthanasie.

Strootman is 20 jaar huisarts en heeft zijn praktijk aan de Dorpsstraat in Wormer.
Steeds meer mensen denken na over hun levenseinde en euthanasie speelt daar een belangrijke rol in. Het woord euthanasie betekent goede dood.
Euthanasie is geen normaal medisch handelen.
Het is een heel emotioneel, ingewikkeld en tijdrovend proces.

Er worden soms beslissingen genomen rondom iemands levenseinde waarbij geen sprake is van euthanasie.
Het kan gaan om het weigeren van een behandeling (bv. Antibiotica), het nalaten van zinloze medische handelingen of symptoombestrijding.

De rol van de arts is bij euthanasie belangrijk, maar het is altijd een gezamenlijk besluit van de patiënt en de arts.
Als de behandelend arts bezwaar heeft tegen euthanasie kan een andere arts worden benaderd.
Sinds 2002 heeft Nederland de Euthanasiewet. Hierin staat dat artsen die aan specifieke zorgvuldigheidseisen hebben voldaan, niet mogen worden vervolgd. Een euthanasieverzoek dient vrijwillig te worden gedaan en iemand moet er heel goed over hebben nagedacht. Een arts onderzoekt of dit het geval is en gaat na of er sprake is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden.

Er moet een collega worden geconsulteerd, de SCEN-arts. Deze arts bezoekt de patiënt en overtuigt zich ervan dat aan alle eisen is voldaan.

Is dit het geval is volgt de medisch zorgvuldige uitvoering van de euthanasie. Hierbij is het contact tussen arts en patiënt (en de familie/vrienden) heel intensief.
Zes zorgvuldigheidseisen waaraan een arts moet voldoen zijn:

  • De arts moet ervan overtuigd zijn dat er sprake is van een vrijwillig en weloverwogen verzoek van de patiënt.
  • De arts moet ervan overtuigd zijn dat er sprake is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden van de patiënt.
  • De arts dient de patiënt te informeren over de situatie waarin hij zich bevindt en over zijn vooruitzichten.
  • De arts dient samen met de patiënt tot de overtuiging te komen dat er voor zijn situatie geen redelijke ander oplossing is.
  • De arts moet een andere, onafhankelijke arts raadplegen, die de patiënt ziet en schriftelijk zijn oordeel geeft over de zorgvuldigheidseisen.
  • De arts moet de levensbeëindiging op medisch zorgvuldige wijze uitvoeren.

Er kunnen problemen ontstaan als de patiënt jonger is dan 75 jaar of als de patiënt dementerend is.

Het is van belang dat iemand vroegtijdig zijn wilsverklaring schriftelijk vastlegt.

 

Powerpoint presentatie van Dokter F. Strootman.

Website Nederlandse Vereniging voor Euthanasie.

Wat heeft de overheid te melden over euthanasie